Referanser fra våre fornøyde kunder

Se kundecaser

Vi opplever Pureservice som kompetente, engasjerte, konstruktive. Uten pureservice stopper IKT Valdres.

Servicedesk IT

IKT Valdres

Pureservice er et meget oversiktlig og brukervennlig system som gjør at ingenting blir glemt. I tillegg støtter det jobbing utmerket fra mobilen slik at vi kan jobbe fra hvor som helst. Kort og godt mye mer enn et IT-system.

Systemansvarlig

Ullensvang kommune

Det er ingen tvil på at onboarding av et nytt system og alt som skal på plass før selve lanseringen kan oppleves kaotisk og fryktfull. Takket være bistand, kontinuerlig veiledning og beroligende assistanse fra Customer Success opplevdes hele onboardings prosessen som en profesjonell støtte som det står respekt av.

Tolletaten

Implementeringen av et lettbent og godt servicedesksystem som Pureservice har vært avgjørende og hjelper oss i dag med å få full oversikt og kontroll over alle supporthenvendelser. Løsningen er meget enkel å sette opp og terskelen for å ta i bruk løsningen er lav! For oss har dette vært en meget vellykket implementering som har bidratt til økt struktur og leveransekvalitet inn mot forretningen.

Servicedesk IT

Wikborg | Rein

Vi valgte Pureservice fordi det var det beste systemet av de vi vurderte. At Pureservice har vist seg å være en profesjonell, utviklingsorientert og god leverandør har vært en bonus. Vi bruker Pureservice i flere ulike avdelinger. En stor fordel med at de ulike avdelingene bruker samme system er at den ansatte har én selvbetjeningsportal for alle sine henvendelser.

Servicedesk IT

Lillesand Kommune

Pureservice har vært et nødvendig digitalt verktøy for oss til å strukturere og organisere alle våre support- og utviklingssaker. Det har bidratt stort til å effektivisere support arbeidet i avdelingen og selskapet for øvrig, samt gjort oppfølging og rapportering mye enklere for oss.

Servicedesk IT - Økonomi

Anticimex

Etter at vi valgte Pureservice som vårt servicedesk verktøy har vi oppnådd en etablert felles kundefront og forbedret kundehåndtering. Vi har også fjernet manuell håndtering av arbeidsordre og «dobbelt bokholderi». Samt redusert driftskostnader og automatisert styring og kontroll av IKT-inventar.

Servicedesk IT

NTE

Vi benytter også Asset modulen. Dette sparer vi masse tid på! Vi har brukt Pureservice i over 2 år og er veldig fornøyde med oversikten den gir oss på IT-avdelingen.

Servicedesk IT - HR - Økonomi - Marked

Jobzone

Etter flere år med PureService 2 har vi oppgradert til PureService 3. Den nye versjonen opplever vi som fleksibel og brukervennlig. Det er veldig enkelt å sette opp arbeidsflyter og regler som er tilpasset til vårt bruk. Bruken av selfservice portalen oppleves som oversiktlig og intuitivt. Både kollegaer og kunder har kommet med meget positive tilbakemeldinger etter at de har begynt å bruke portalen.

Servicedesk IT - Kundesenter

Qualisoft

Bedrifter som har fått en bedre arbeidshverdag

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang