Din trygghet ved bruk av Pureservice

Sikkerhet, personvern og etterlevelse av gjeldende lover og regler er viktig, og vi vet at du har mange spørsmål relatert til dette når du skal ta i bruk Pureservice i din virksomhet. Vi har laget en oversikt hvor du kan finne svar på de mest vanlige spørsmålene vi får.

Datahåndtering og personvern i Pureservice i skyen

Når du vurderer å anskaffe og ta i bruk Pureservice, så dukker det fort opp mange relevante spørsmål knyttet til håndtering av data og personvern. Her har vi samlet svarene på noen av de spørsmålene som vi oftest mottar fra våre kunder relatert til personvern i forbindelse med oppstart og bruk av Pureservice tjenesten.

Les mer her

Sikkerhet i Pureservice i skyen

Helt fra begynnelsen har vi prioritert at Pureservice skal ta vare på våre kunders informasjon på en forsvarlig og forutsigbar måte som tilfredsstiller både virksomheters og myndigheters krav til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Vi har samlet svar til spørsmål vi oftest får relatert til sikkerhet i Pureservice i skyen.

Les mer her

Styring og kontroll med informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet i Pureservice følger beste praksis og etablerte standarder og gjennomgår periodiske revisjoner for å sikre forankring og etterlevelse i alle deler i virksomheten. Her har vi samlet en oversikt over spørsmål og svar til styring og kontroll med informasjonssikkerhet ved Pureservice.

Les mer her

Ansvar og etterlevelse

Når du velger å ta i bruk Pureservice er ansvar rundt håndtering av data, tekniske kontroller, sikkerhet og etterlevelse fordelt mellom Pureservice og kunden. Vi har samlet en oversikt over fordeling av ansvar og etterlevelse, både for Pureservice i sky og lokalt.

Les mer her

Har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere dersom du ønsker å vite mer eller har noen spørsmål.

Kontakt oss