Hvordan legge til undersøkelse i løsningsmail til sluttbruker

Vi i Pureservice har valgt å bruke Typeform* for å lage vår undersøkelse som sendes ut med hver løsningsmail, men det finnes flere forskjellige verktøy man kan velge mellom. I denne artikkelen beskriver vi hvordan man kan sette opp en undersøkelse i Typeform og koble den til Pureservice med hjelp av Zapier*.

Typeform

1. Opprett din undersøkelse slik du ønsker at den skal se ut. Her er et enkelt eksempel med et spørsmål. Man kan selvfølgelig velge å ha flere spørsmål.

2. Det er viktig å opprette hidden fields i Typeform for å kunne se hvilken bruker som har svart på undersøkelsen og kunne koble det til saken det gjelder. Disse brukes i linken som skal legges inn i Pureservice etterpå. Her er et eksempel på ord du kan bruke:

3. Kopier linken i Typeform. Dette er et eksempel på hvordan den kan se ut: https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket=xxxxx&company=xxxxx&team=xxxxx&email=xxxxx&agent=xxxxx

Mer info om Typeform finner du på deres hjemmeside.

*Typeform, Zapier og andre tredjepart-verktøy er ikke en del av Pureservice. Innholdet i denne artikkelen som omhandler Typeform og Zapier er dermed ikke underlagt støtte i henhold til avtale med Pureservice. All bruk og eventuell senket ytelse av Pureservice som en følge av innholdet i denne artikkel skjer på eget ansvar. Fremtidige endringer av Pureservice kan også forårsake uventede brudd i koblingen.

Pureservice

4. Gå til Administrator.

5. Gå til Arbeidsflyt -> Regler.

6. Sørg for at “E-mail user when Ticket is resolved” har status :

7. Gå til Arbeidsflyt -> Maler.

8. Åpne malen “Send E-mail on Ticket Solved” ved å klikke på skiftenøkkelen:

9. Nederst på siden kan du se hvilken regel denne malen brukes i:

10. Sett opp malen slik du ønsker at den skal se ut. Her er et eksempel hvor vi har brukt flere kodeord for å få tilpasset data i mailen som sendes ut:
Hei {{Ticket.Current.User.FirstName}},Din henvendelse {{Ticket.Current.RequestNumber}} har fått et løsningsforslag; {{{Ticket.Current.Solution}}} Er du fornøyd eller misfornøyd med resultatet av din sak?Klikk her for å besvare noen raske spørsmål.Beskrivelse fra saken:{{{Ticket.Current.Description}}}​Hvis det er noe du ønsker å legge til i henvendelsen, så kan du bare svare på denne eposten.Vennlig hilsenSyscom AS{{#if Ticket.Current.AssignedAgent}}{{Ticket.Current.AssignedAgent.FullName}}{{/if}}{{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}

11. Legg inn linken som du har kopiert fra Typeform der du vil ha den i teksten. Klikk på linkteksten og velg Rediger. Som du ser så står det bare «xxxxx», dette må tilpasses i Pureservice med riktige kodeord.

12. I dette eksempelet har vi valgt å bruke følgende kodeord:
{{Ticket.Current.RequestNumber}}
{{Ticket.Current.User.Company.CompanyNumber}}
{{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}
{{Ticket.Current.User.EmailAddress.Email}}
{{Ticket.Current.AssignedAgent.FirstName}}

13. Bytt ut «xxxx» mot riktige kodeord i linken. Eksempel:https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket={{Ticket.Current.RequestNumber}}&company={{Ticket.Current.User.Company.CompanyNumber}}&team={{Ticket.Current.AssignedTeam.Name}}&email={{Ticket.Current.User.EmailAddress.Email}}&agent={{Ticket.Current.AssignedAgent.FirstName}}

14. Du kan nå registrere en sak på deg selv som du løser for å se hvordan mailen ser ut og teste at linken fungerer og får med riktige data.

15. Linken skal da vise data fra brukeren, saken og saksbehandleren som vist her: https://pureservice.typeform.com/to/EnHQlN?ticket=41&company=&team=Administratorer&email=sp@syscomworld.com&agent=Sara

Integrasjon mellom Typeform og Pureservice

For at sluttbrukerens svar fra undersøkelsen i Typeform skal kobles til saken i Pureservice må de to snakke sammen. Vi har løst dette ved hjelp av Zapier.com, men det er bare en av flere måter å løse det på.

Vi anbefaler at dette utføres av noen med utviklerkunnskaper.

I Zapier går integrasjonen fra Typeform til Webhooks by Zapier (Post til API):

Vi har valgt å opprette internt notat på saken det gjelder i Pureservice, dette gjøres ved å sende data til https://<>/agent/API/communication.

Her er et eksempel på hvordan det kan se ut inne på saken i Pureservice:

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang