Styring og kontroll med informasjonssikkerhet

Arbeidet med informasjonssikkerhet i Pureservice følger beste praksis og etablerte standarder og gjennomgår periodiske revisjoner for å sikre forankring og etterlevelse i alle deler i virksomheten. Her har vi samlet en oversikt over spørsmål og svar til styring og kontroll med informasjonssikkerhet ved Pureservice. 

Hvordan organiseres sikkerhetsarbeidet i Pureservice AS?

Pureservice baserer seg på ISO 27001 som styringssystem for informasjonssikkerhet. Ta kontakt for tilgang til vår sikkerhetspolicy for ytterligere detaljer.

 

Rutiner for personvern og taushetsplikt?

Pureservice har implementert rutiner for personvern og taushetsplikt som beskrevet i vår databehandleravtale.

 

Kontroll med særskilte tilganger?

Se vedlagt databehandleravtale. Pureservice verifiserer CVer og referanser som et minimum for tildeling av særskilte tilganger til personell i kritiske roller.

 

Ved behov for mer informasjon, ta kontakt med oss.