Tatt deg ferie? Sett deg som utilgjengelig i Pureservice

Har du tatt ferie eller på vei til å gå ut i ferie? Da er det lurt å sette seg som utilgjengelig i Pureservice.

Sett deg som utilgjengelig i Pureservice

Har du tatt ferie eller på vei til å gå ut i ferie? Da er det lurt å sette seg som utilgjengelig i Pureservice. Ved å klikke på din profilmeny i servicedesken (øverst i høyre hjørnet) får du en meny med muligheten til å sette deg som “utilgjengelig”. Har du tatt deg fri eller for en annen grunn er borte så kan du huke av her. 

Ved å huke av for “utilgjengelig” vil du kunne gi en oversikt i sakslistene for andre saksbehandlere at du er utilgjengelig. Dersom du ønsker at en handling skal skje kan du sette opp dette gjennom en arbeidsflyt regel.

Fra saksbehandler til team

For eksempel: En saksbehandler skal ha ferie og huker av for “utilgjengelig”. Vi ønsker at saker som står til “Venter på sluttbruker” skal settes til saksbehandlers team når sluttbruker svarer.

For å gjøre dette oppretter vi en arbeidsflyt regel som sier at når en sak som står på utilgjengelig saksbehandler endrer status til “Under arbeid” (eller den statusen dere bruker når sak endres fra venter på sluttbruker) så flyttes saken fra saksbehandler til tildelt team. Det kan også hukes av for å tildele saken til en tilfeldig innlogget saksbehandler.

Eksempel på hvordan dette vil skje i praksis: 
Maia venter på svar fra en sluttbruker i en sak, men har ikke fått svar før hun skal ha fri. Hun setter seg utilgjengelig og drar på ferie. Imens Maia er på ferie så svarer sluttbrukeren, og saken settes til teamet hennes slik at kollegene kan følge opp. 

OBS: Arbeidsflytregel “Automatically change ticket status on inbound communication” eller lignende egendefinert regel må være slått på for at denne regelen skal inntreffe. 

Lurer du på noe annet før du tar ferie? Support-avdelingen er åpen og tilgjengelig alle hverdager fra 8-16 hele sommeren. Du kan lese flere ofte stilte spørsmål her. 

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang