Servicedesk for kundeservice

Servicedesk for kundeservice

Et raskt tempo gjør oss ekstra avhengig av å ha et godt verktøy som løser sakene raskt. Når henvendelsene kommer og det forventes at du leverer, er det utrolig viktig med et verktøy som bidrar til at du skinner på best mulig måte. Det ligger i navnet, kundeservice, og det er akkurat det Pureservice vil hjelpe deg med!

Den gode kundeopplevelsen

 

Dagens kunder forventer mer!
Gi dine kunder fleksibel, rask og personlig service med Pureservice.

Gjør servicen tilgjengelig og la kunden selv velge kanal for sine henvendelser: telefon, mail, selvbetjeningsportal og meldeportal.

Inkluderer lettbrukt kundeportal hvor kundene kan søke i Ofte stilte spørsmål artikler, melde saker, bestille og sjekke sine statuser. Kundeportalen har tilgangsstyring, så du kan differensiere hva forskjellige kunder kan se og har tilgang til.
Med Pureservice kan du være proaktiv mot kundene dine – noe som oppleves svært ryddig og profesjonelt.

Gode kundeopplevelser skaper lojale kunder.

Programvare for kundeservice

 

 • Funksjonell, rask og brukervennlig servicedesk, helpdesk og ticket system med brukerportal.
 • Til alle kundehenvendelser: bestillinger, support, spørsmål, reklamasjoner, oversikt over utstyr og avtaler, oppgaver, osv.
 • Utviklet i Norge – sammen med kundene.
 • Basert på vår lange erfaring med service management.
 • Norsk support, gratis opplæring og jevnlig brukerforum.
 • Installert på noen dager.
 • Du kan velge – i skyen eller lokalt.
 • Service Level Management, App og selvbetjeningsportal er inkludert.

Forenklet service hverdag for deg og dine ansatte

Når alle saker er samlet på ett sted får du full oversikt og trygghet på at alle kunder følges opp:

 

 • Arbeidsflyt og automatisering forenkler rutineoppgaver.
 • Effektiviserer servicerutiner for en bedre hverdag for dine ansatte.
 • Kan brukes på tvers av avdelinger.
 • Publiser Ofte stilte spørsmål artikler på selvbetjeningsportalen
 • Bygg opp kunnskapsdatabase for saksbehandlere
 • Gode rapporter gir innsikt og læring.

 

Så enkelt – både for deg, dine ansatte og for dine kunder!