Selvbetjeningsportal i servicedesken

Selvbetjeningsportal i servicedesken

Enkel og intuitiv selvbetjening for kunder og ansatte. Bedre kommunikasjon gir bedre kundeopplevelse OG en bedre hverdag i servicedesken.

Enkel og intuitiv selvbetjening for kunder og ansatte. Bedre kommunikasjon gir bedre kundeopplevelse OG en bedre hverdag i servicedesken.

Gjør det enkelt for kundene å hjelpe seg selv!

Selvbetjeningen er et viktig bilde utad for bedriftens kontakt med kunder eller ansatte og bør oppleves som profesjonell, nyttig og oversiktlig. En selvbetjeningsportal må være moderne, enkel og intuitiv i bruk samt gi nyttig og relevant informasjon på ett og samme sted. Som sluttbruker eller kunde ønsker du å se eller oppdatere tidligere registrerte saker, se relevante meldinger og lenker, og kunne registrere nye henvendelser med tilhørende skjema for alle typer henvendelser.

Selvbetjeningen i Pureservice støtter føderert autentisering både som sky løsning og lokalt installert.
Siden tilpasses med:

  • Egen logo
  • Hjelpetekster
  • Valg av bakgrunnsbilde eller farger for å passe inn i din bedrift

Øverst på siden er det et søkefelt for egne åpne og lukkede saker samt skjemaer for registrering av ny sak.

Si farvel til rutineoppgaver!

Lettlagde skjemaer og arbeidsflyt som sikrer god dialog med kunde/ansatt og henviser saker til riktige personer automatisk gjør at selvbetjeningsportalen er elsket like høyt av kundene som av saksbehandlerne.

Er dette noe for deg og din bedrift?

ALT er en “service”!

Legg enkelt opp egne henvendelseskategorier i flere nivåer med tilhørende skjemaer tilpasset hva henvendelsen gjelder, med egne ikoner og fargevalg og med automatisert tildeling og arbeidsflyt. Dette resulterer i at servicedesken får ferdig registrerte henvendelser med all relevant informasjon uten å måtte spørre tilbake om manglende informasjon

Med tilgangsstyringen blir det lett å administrere hvem som ser hva. Du kan sette opp ulike kategorier, skjemaer, meldinger og lenker til egne tilgangsgrupper.

Slik ser det ut i Pureservice – Selvbetjeningsportalen

Selvbetjeningsportalen – En responsivt og tilgangsstyrt portal for registrering av alle typer hendelser, henvendelser, forespørsler og bestillinger med relevante dynamiske skjemaer med egendefinert arbeidsflyt og prosess.