Full oversikt med 
gode servicerapporter 

Full oversikt
med
gode
servicerapporter

Rapporter i Pureservice gir deg full oversikt over dine egne og ditt teams tildelte hendelser. Enkle og gode verktøy for rapporter i servicedesken er viktig for blant annet å ta gode beslutningsgrunnlag i alle ledd og for få enda mer fornøyde kunder.

Rapporter i Pureservice gir deg full oversikt over dine egne og ditt teams tildelte hendelser. Enkle og gode verktøy for rapporter i servicedesken er viktig for blant annet å ta gode beslutningsgrunnlag i alle ledd og for å få enda mer fornøyde kunder.

Servicerapporter med mening

Med Pureservice kan du lage egne dynamiske og lekre rapporter med drag-n-drop av tabeller og grafer. Du får enkelt filtrert og sortert dataene du ønsker. Slik får du velge selv hva du vil se og hva du vil vise frem. Tilpass rapportene til din hverdag og lag dashbord med nøkkeltall, grafer og lister. 

Den innebygde Rapportmodulen som lar deg lage “lokale” og “globale” rapporter lar deg blant annet vise rapporten i fullskjerm for visning på egen monitor.

Tilpass rapportene etter dine behov

Pureservice har enkle og gode verktøy for å skape verdifulle rapporter i servicedesken. Disse rapportene blir enkelt laget eller tilpasset ved å dra inn KPI’er. I tillegg kan hver KPI tilpasses etter dine behov, som vist i animasjonen under. Fleksible rapporter skaper verdi, derfor er Pureservice laget slik at den kan møte dine behov. Pureservice har en smart “filterskuff” som gjør at man kan lage tilpassede lister, enten personlige eller lister man deler med teamet sitt.  Eksempler på bruk av lister med relevant filtrering:

 

  • Incident Manager: Liste over alle åpne saker av typen «Hendelse».
  • Oppvaskmøte: Liste over alle løste saker som har brutt SLA i år.
  • Dispatcher: Liste over alle saker som ikke er tildelt.
  • Serveransvarlig: Liste over alle åpne saker med kategori «Server».
  • Kundemøte: Liste over alle saker med høy og kritisk prioritet på Mæla ungdomsskole.
  • Mandagsmøte: Liste over alle saker som bryter en SLA neste 4 dager.
  • Og mye mer!

“Filterskuffen” erstatter hos mange kunder tradisjonell rapportering. Da man kan lage lister som tar ut den informasjonen man trenger. Levende lister for alt åpent, fin statistikk for alt lukket. Man kan definere tidsaspektet og også rapportere på egendefinerte felter.

Rapport på fullskjerm

Rapportmodulen er bygd opp til å gi deg en grunnleggende oversikt over dag, uken eller måneden. Du kan bruke rapportmodulen for å kartlegge dine mål og KPIer. Bruk den for å samle teamets data og statistikk på en ryddig og oversiktlig måte som kan vises på fullskjerm. Med rapportmodulen på fullskjerm får du full oversikt over innsendte henvendelser og om dere får løst disse og holder dere a jour.

Rapporten kan vise hvor kundene dine henvender seg mest og hvor ressurskrevende denne kilden er. For eksempel har bruken av rapporter vist hos flere kunder at Selvservice er tidsbesparende og effektiviserer servicedesken. Dette er fordi du kan definere egne skjemaer som kundene dine kan ta i bruk for at du får nøyaktig og relevant informasjon for hver henvendelse. Da får du bedre data grunnlag gjennom kategorisering av data, og mer verdi ut av statistikken!

Hvis dere også tar i bruk Pureservice Change, får dere enkelt oversikt om endringen generer flere henvendelser som er av type feil/bugs. I tillegg kan du bruke rapportene til å hindre at henvendelser blir liggende ved å gjøre alle uløste henvendelser tilgjengelige og synlige for hele teamet. Dette vil igjen øke løsningstiden og forbedre servicen du og ditt team yter.

Avanserte rapporter

Hos mange av våre kunder har “filterskuffen” erstattet tradisjonell rapportering. Denne “filterskuffen” er en levende liste som inneholder all informasjonen du trenger. I tillegg kan du definere tidsaspektet og også rapportere på egendefinerte felter. Om du ønsker en enda mer avansert rapportering kan en av våre flinke rådgivere bistå med veiledning til hvordan dere kan hente data rett fra Microsoft Power BI APIet til Pureservice.