Full oversikt med 
gode servicerapporter 
– i live view!

Full oversikt med 
gode servicerapporter 
– i live view!

Servicerapporter med mening

 

Med gode og enkle verktøy for rapporter i servicedesken får du:

 

  • Real-time statuser og oversikter for oversikt og kontroll
  • Gode beslutningsgrunnlag i alle ledd
  • IT service management dashboard
  • Historikk og «Bragging-rights» – synliggjøring
  • Og ikke minst – enda mer fornøyde kunder

Fleksible rapporter skaper verdi

 

Pureservice har så fleksibel og enkel rapportfunksjon at det er GØY å trekke ut verdifulle analyser og data

 

  • Lag egne dynamiske og lekre rapporter med drag-n-drop og filtrer og sorter rett i overskriften
  • Velg selv hva du vil se og hva du vil vise frem – som kunde eller rolle-tilpassede rapporter
  • Tilpass rapportene til din hverdag og lag dashboard med nøkkeltall, grafer og lister