Unngå å drukne i mail

– saksbehandling blir enklere

med Innboks

Unngå å drukne i mail

– saksbehandling blir enklere

med Innboks

La servicedesken logge og fordele alle henvendelser for deg.
Alle henvendelser følges opp – av riktig avdeling – til riktig tid. Automatisk.

Pureservice Innboks gir deg oversikten du trenger!

 

Du slipper å bruke tid på å sortere og rangere innkomne mail og oppgaver – Pureservice Innboks gjør jobben for deg slik at du kan bruke tiden din på det du skal:

 • Svare på henvendelser og yte god service!
 • Alle saksbehandlere ser tydelig sine egne – og sitt teams henvendelser og oppgaver.
 • Pureservice forteller hvilke henvendelser det er viktigst å løse først, og viser nye henvendelser som ikke er tildelt noen saksbehandlere.
 • Du kan jobbe med flere henvendelser samtidig i hver sin fane. Hvert bilde er oversiktlig og viser avsender, tidspunkter, hvem som eier henvendelsen, type oppgave, tidsfrister og ikke minst: alle henvendelser er samlet på ett sted!

Saksbehandling satt i system

 

 • Alle henvendelser, saker, forespørsler og oppgaver med eventuelle vedlegg samlet på ett sted.
 • Hvem gjør hva og når? Fordel oppgaver! Alt sorteres automatisk etter prioritet, ansvar og kategorier.
 • Du kan enkelt lage ny kommunikasjon med kunden på mail eller SMS.
 • Tilleggsinformasjon som kommer inn underveis lagres automatisk på saken.

I Pureservice kan du dele inn i de avdelinger og team som passer for deg. Ulike team og avdelinger kan ha sine egne kategorier til sortering av saker.

Ingen oppgaver blir glemt

 

Saksbehandlingssystem med automatisk og rask kategorisering og tildeling av oppgaver = raskere løsning.

Dersom flere saksbehandlere jobber på samme sak vises dette tydelig i Pureservice. Henvendelser kan også inneholde vedlegg. Disse vil vises i kommunikasjonen. Pureservice har en svært god varslingsfunksjon for å varsle om tildelte saker, oppdateringer fra kunder eller kollegaer, samt frister som nærmer seg for å nevne noen typiske varsler.

 

Du får god statistikk og varsles dersom det er henvendelser som nærmer seg fristen.

Nøkkelfunksjoner i Pureservice Innboks

 

Elegant og sikker saksbehandling

 • Fordel oppgaver – deleger/tildel saker til andre
 • Bruk saksmaler og svarmaler for standardsvar
 • Prioritering og tidsfrister med varsling
 • Dashbord og rapportering – vis hva du bruker tid på
 • Tilpasset arbeidsflyt
 • Ren web-basert skytjeneste
 • Enkel integrasjon og kommunikasjon med andre løsninger
 • Få full oversikt over alle vedlegg i kommunikasjonen/saken
 • Søk i gamle saker

Terje forteller deg litt mer om epost-håndtering på bloggen vår, Pureservice Insights.