Change Management fra Pureservice

Change Management fra Pureservice

Ved å planlegge og ha oversikt over endringene i din infrastruktur unngår du feil og nedetid – og unødige hendelser i servicedesken. Med Pureservice Change er det enkelt!

Ved å planlegge og ha oversikt over endringene i din infrastruktur unngår du feil og nedetid – og unødige hendelser i servicedesken. Med Pureservice Change er det enkelt!

Change management/ endringsstyring med Pureservice

Pureservice Change Management er en integrert modul som bidrar til færre feil og hendelser i servicedesken, mindre nedetid, større kontroll og bedre beslutninger. Så enkelt og intuitivt at det faktisk blir tatt i bruk av teamet ditt. Pureservice change management er basert på vår lange erfaring i faget og ITIL best praksis for å gi deg et intuitive design og god oversikt, slik at du kan fokusere på å gi dine kunder den beste servicen.

Verdien av Pureservice Change Management

Visste du at inntil 80% av alle innmeldte feil til IT-avdelingen skyldes dårlig endringshåndtering? Pureservice Change Management lar deg enkelt planlegge, følge opp og ha oversikt over endringer. Dette bidrar til at du har den dokumentasjonen du trenger på hva som er blitt gjort i bedriften din. Som igjen sørger for en effektiv, sikker og rask håndtering og beslutning av endringsforespørsler.

Med muligheter til å lage egne maler for hvordan endringer skal håndteres år etter år, resulterer dette til mindre nede tid, mer kontroll og stabile IT tjenester. Gjør din egen og de ansattes hverdag mer effektiv og problemfri med Pureservice Change Management.

Bruksområder

Pureservice Change Management har flere bruksområder og den mest brukte er ITIL change management. Change management blir enkelt med Pureservice sin intuitive design. Du kan loggføre endringer, oppgraderinger og oppdatering som utføres i bedriften din. I tillegg kan du for regelmessige hendelser – som f.eks. Windows oppdateringer – lage maler som gjør den repeterende oppgaven lettere og effektiv.

Men visste du at Pureservice også kan brukes for å holde oversikt over prosjektene dine? Med Pureservice Change Management får du full oversikt over alle prosjekter. I tillegg kan du opprette og delegere oppgaver til andre i teamet, uten å miste oversikten over fremgangen i prosjektet.

Hva mer får man til med Change?
  • Opprett en endring som samler all kommunikasjon som er gjort uansett kanal – interne notater, meldinger, telefon etc.
  • Planlegg når endringer skal utføres og sett planlagt dato for disse. På denne måten har du full oversikt over planlagte og gjennomførte endringer i bedriften din.
  • Dersom noe skulle gå galt kan du opprette en tilbakerullingsplan – en plan B – for din bedrift med Change Management.
  • Hvis du bruker Pureservice for å holde oversikt over prosjektene dine kan du bruke Change Management for å registrere timer. Dette gir deg en enkel oversikt over hvem som gjør hva og hvor mye du kan fakturere per prosjekt/oppgave.
  • Pureservice Change Management kalkulerer ut risikoen for en ny endring ved hjelp av en smart prioriteringsmatrise. Denne matrisen regner ut hva slags prioritering endringen skal ha og dermed også hvor stor omfang/påvirkning endringen. Du definerer antall påvirkede og påvirkningskraften, og får tilbake endringens prioriteringsgrad.
  • Konvertere en sak til en endring. Noen ganger må en henvendelse løses ved å utføre en endring – f.eks. oppdatering av system – da kan denne henvendelsen gjøres om til en endring. Den innmeldte saken som melder inn feil på tjeneste kan da konverteres til en endring på systemet og du får dermed data fra saken i rapportene dine.