Change Management fra Pureservice

Change Management fra Pureservice

Ved å planlegge og ha oversikt over endringene i din infrastruktur unngår du feil og nedetid – og unødige hendelser i servicedesken. Med Pureservice Change er det enkelt!

Pureservice Change Management / Endringsstyring

 

Pureservice Change Management er en integrert modul med samme intuitive design:

  • Bidrar til færre feil og hendelser i servicedesken, mindre nedetid, større kontroll og bedre beslutninger
  • Basert på lang erfaring i faget og ITIL best praksis.
  • Så enkelt og intuitivt at det faktisk blir brukt og du kan kaste bruksanvisningen
  • God oversikt: Kanban board

Hvorfor Change Management

 

Visste du at inntil 80% av alle innmeldte feil til IT-avdelingen skyldes dårlig endringshåndtering? Gjør din egen og de ansattes hverdag mer effektiv og problemfri med Pureservice Change Management tool, som sørger for planlegging, oppfølging og oversikt over endringer. Change Management er effektiv, sikker og rask håndtering og beslutning av endringsforespørsler.

Resultatet er kontrollerte endringer, stabile IT tjenester og redusert nedetid
– og dermed færre henvendelser i servicedesken.

 

En god løsning har gode funksjoner og er samtidig enkel å bruke!