Når brukerne blir supre!

Hvem vil vel ikke ha et par ekstra hjelpende hender? Enda bedre blir det når hjelperen kjenner systemene og brukerne til fingerspissene og det er med bakgrunn i disse hjelperne at ordet “superbruker” oppstår

Hvem vil vel ikke ha et par ekstra hjelpende hender? Enda bedre blir det når hjelperen kjenner systemene og brukerne til fingerspissene, og det er med bakgrunn i disse hjelperne at ordet “superbruker” oppstår – sluttbrukere med høy kompetanse om hvordan systemene skal brukes i egen organisasjon – og som har en utvidet rolle for å bistå servicedesken med henvendelser fra andre sluttbrukere.

Hva er en Pureservice superbruker?

Hva vil det si å være en superbruker i Pureservice – servicedesk, og hvordan vil dette effektivisere hverdagen?

Det hele startet med inntoget av IT systemer der man tradisjonelt fordelte brukerne inn i to kategorier: bruker og administrator. Vanligvis hadde en bruker “ingen” rettigheter mens sistnevnte hadde full tilgang. Etterhvert ble det klart at det var nødvendig med noen som også kunne utføre enkle oppgaver og ha mer oversikt og dermed hadde behov for mer tilgang enn de øvrige brukerne; ordet superbruker ble født!

Selvbetjeningsportalen

Vi begynner vår supre historie i selvbetjeningsportalen. Dette er verktøyet som gjør at sluttbrukere kan melde inn saker i Pureservice. Det er denne portalen de ansatte burde bruke for å få hjelp raskt og effektivt, men ikke minst et sted man har oversikt over sine egne saker. Det er her superbrukeren i Pureservice kommer inn. La oss si at noen i salgsavdelingen er på ferie eller har blitt syk. Personen har åpne innmeldte saker om f.eks bestilling av nytt utstyr. Sluttbrukeren med superbrukerrolle kan sjekke fremgangen i saken og har også mulighet til å svare i portalen på vegne av sin kollega. Som saksbehandler i Pureservice kan du enkelt tildele superbrukerrollen til en eller flere sluttbrukere slik at de kan se og følge opp kollegaenes saker i sin egen selvbetjeningsportal.

Selvbetjeningsportalen – Sluttbruker kan blant annet melde fra om feil, bestille utstyr og finne viktig informasjon.

Delegering

Delegeringen av funksjonen kan du slå av og på. Den er enkel og uten noen videre konfigurering.
Alle brukere av selvbetjeningsportalen kan oppgraderes på enkelt vis til superbrukere. Dette gir full åpenhet rundt innmeldte saker i ditt firma, avdeling eller lokasjon.Du kan også definere enkeltpersoner og da spisse funksjonen der du finner det nødvendig. Ofte kan dette være f.eks en teamleder eller avdelingsleder. 

Gjør hverandre gode

Med muligheten tilgjengelig er det ingen grunn til at saker blir glemt eller unødvendig forsinket. Superbrukeren skal kunne følge opp innmeldte saker i sin egen selvbetjeningsportal uten å måtte vente til kollegaen er tilbake fra f.eks ferien. De skal også kunne dra på ferie uten å være redd for mangelfull videreformidling av viktig informasjon relatert til sin sak, eller at saken ikke blir besvart. 

Om du ønsker å vite mer om å gjøre de ansatte supre? Ta kontakt med Customer Success! Din representant vil kontakte deg så raskt som mulig. 

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang