Hvorfor selvbetjeningsportal?

Vi ser at de som får henvendelsene sine meldt inn via selvbetjeningsportalen, er de som jobber mest effektivt.

Med Pureservice sin selvbetjeningsportal får du mer ut av din servicedesk.

Vi ser at de som får henvendelsene sine meldt inn via selvbetjeningsportalen, er de som jobber mest effektivt. Vår selvbetjeningsportal er responsiv  og kan settes opp for registrering av alle typer henvendelser, forespørsler og bestillinger.

Hvilke utfordringer får man  når man ikke bruker en selvbetjeningsportal?

De fleste vanlige henvendelser kommer via e-post, og inneholder fritekst. Dette fører ofte til at servicedesken mottar henvendelser med mangelfull informasjon, som igjen fører til at saksbehandler ofte må ta kontakt med innmelder og be om mer informasjon for å kunne håndtere/løse saken. Saken blir da satt på hold mens saksbehandler venter på svar fra bruker. Dersom det tar lang tid før saksbehandler får tilbakemelding fra innmelder, må saksbehandler på nytt sette seg inn i saken for å minnes på hva det gjaldt. 

Andre utfordringer vil også være:  

  • Saker blir liggende 
  • Mindre mulighet for automatisering 
  • Dårligere datagrunnlag 
  • Innmelder vet ofte ikke hva slags informasjon hun/han skal oppgi 

Hva er de viktigste fordelene med å motta henvendelser via selvbetjeningsportalen?

For å kunne løse en sak, er det essensielt å få nødvendig informasjon fra innmelder. Her har skjema en stor fordel. Med skjema kan du hjelpe brukeren med å oppgi nødvendig informasjon som dere trenger for å kunne løse saken raskt. Lettlagde skjemaer og arbeidsflyt sikrer god dialog med kunde/bruker og henviser saker til riktige personer automatisk.

Bruk av selvbetjeningsportalen åpner for mange flere muligheter når det gjelder automatisering. Man vil få færre klikk, og mulighet for å i større grad implementere prosesser i servicedesken. På grunn av større mulighet for automatikk ved bruk av portalen, vil flere saker bli kategorisert automatisk, noe som også fører til et bedre rapportgrunnlag.  

Resultatet vil være bedre kvalitet på dine henvendelser, mer arbeidsflyt og bedre datagrunnlag. Dette fører til at saker blir håndtert raskere og bedre.

Kort oppsummert: en enklere og bedre arbeidshverdag.   

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang