Hvordan få orden på email-kaoset?

Pureservice Inbox gir deg fasiten på hvordan håndtere e-post-marerittet!

Email-kaos!

De fleste får svært mange henvendelser på e-post. Noen henvendelser kan besvares der og da, men hva med alle de henvendelsene som kanskje skal løses av en annen – eller av flere?

Og hva med de henvendelsene vi løser to eller flere ganger fordi vi ikke umiddelbart ser hva noen har gjort før oss?

Alle henvendelser logges

Saksbehandling i Pureservice Inbox løser dette på en god måte ved at alle henvendelser, eksterne og interne, logges.
De innkommende e-poster blir automatisk opprettet som en henvendelse i Pureservice.
I tillegg kan du følge opp eposten direkte i Pureservice fremfor i et e-postprogram som Outlook eller liknende.

Slik du får full oversikt og kontroll over alle henvendelser, og enkelt prioritere og involvere kollegaer ved behov.

Gjør hverdagen enklere - soar tid samtidig som du utretter mer

Her er noen eksempler på hvordan saksbehandling i hverdagen
kan gjøres enklere:

  • Hurtigregistrering av saker (maler)
  • Enkelt å se hvilke saker som er viktigst
  • Lag skjema for kundene; for bestillinger, etc
  • Søk, search-as-you-type
  • Varslinger

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang