De viktigste rapportene

God rapportering gir deg et detaljert og godt datagrunnlag

Hvordan lage gode servicerapporter?

Servicerapporter er viktig for å kunne yte den beste service mot brukere og kunder.

I tillegg er gode rapporter nyttig å bruke aktivt i din dialog med medarbeidere og ledelse.

Det gjelder bare å vite hva du bør rapportere
– og til hvem. 

De 5 viktigste rapportene en servicedesk bør ha:

1. Live view over tilstanden i servicedesken
2. Rapport til eget team
3. Rapport til ledelsen
4. Kunderapport
5. Saksbehandlerrapport

God rapportering = godt datagrunnlag

God rapportering gir deg et detaljert og godt datagrunnlag som blant annet kan brukes til å:

  • forbedre behandlingstid på saker
  • trene saksbehandlere på spisskompetanse
  • luke unna tidstyver gjennom automatisering av oppgaver
  • vise sjefen status på ressurser på teamet
  • få input til hva som savnes av guider/FAQ i selvbetjeningsportalen
  • informasjon fra kundene om de er fornøyde med løsningen av saken sin og mye, mye mer.

Få en gratis demonstrasjon

Vi er opptatt av at du skal få den beste opplevelsen når du prøver Pureservice. Derfor kan vi skreddersy din gratisversjon etter ditt behov, slik at du umiddelbart får den beste opplevelsen.

Kom i gang