Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Vad kostar en kundförfrågan?

300 kronor? 3 000 kronor? Det är enkelt att effektivisera kundservice och vinsterna kan bli stora.
 

Det har sagts förr: bra service ger nöjda kunder. Nöjda kunder blir lojala kunder, vilket leder till ett positivt rykte för verksamheten och intäkter för din organisation. En missnöjd kund kan snabbt leda till minskade intäkter och ett negativt rykte. Det kan vara svårt att mäta, men på sikt kommer det utan tvivel att bli uppenbart hur du behandlar dina kunder.

Det som däremot går att mäta är vinsten med en effektiv kundservice. Siffror från USA, som baseras på traditionella IT-helpdeskar under många år, visar att en förfrågan till en första linjens support kostar 22 dollar (MetricNet, Gartner, Helpdesk Institute). Kostnaden baseras på den anställdas lön, arbetsgivaravgift, telefoni, nedlagd tid osv. Om ärendet eskaleras till andra linjens support kostar det minst 62 dollar. Det blir tillsammans 84 dollar, eftersom ärendet gick via första linjen utan att bli löst. I värsta fall måste ärendet till tredje linjen eller en specialist och då kommer kostnaderna att mångdubblas.

I Norge brukar man inofficiellt räkna med en kostnad om cirka 300 kronor för första linjen och upp till det tiodubbla vid eskalering till andra linjen eller specialister. 

Om ett företag har 10 000 kundförfrågningar varje år till första linjen, och med hjälp av effektiv självbetjäning/automatiska svar kan minska antalet med så lite som 5 procent blir vinsten 500 x 300 = 150 000 kr. 
 
Lägg därtill att de anställda på kundservice kan behandla 10 procent fler förfrågningar med samma bemanning om de har tillräckligt bra verktyg. Det blir 1 000 x 300 = 300 000 kr. 
 
Ett bra och korrekt implementerat servicedeskverktyg kan innebära att företaget i exemplet ovan sparar 450 000 kr per år! 

 

Thomas Fjeldheim,
Syscom/Pureservice

 

 
LÄS MER OM BRA SERVICEDESKVERKTYG 

Nyhetsbrev från Pureservice Sverige

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Ja tack!

Tack!

Ladda ner: Bättre kundservice og effektiv servicedesk - 15 tips

Syftet med detta whitepaper är att ge dig ideer kring hur du själv kan vidareutveckla och förbättra servicedesken og därmed kundservicen.

 

Här kommer förslag på 15 enkla grepp för att effektivisera.

Jag vill gärna få 15 tips!

Tack!

Ladda ner: Hur skapar man ett bättre flyt i servicedesken

Du kan spara mycket tid om du har ett bra uppgiftsflöde i servicedesken.

Det blir ännu mer effektivt om detta flöde är så automatiserat som möjligt.

 

Här kommer förslag på tre enkla grepp för att effektivisera.

Ladda ner

Tack!

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!