Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Låt servicedeskverktyget lösa alla dina utmaningar – en gång för alla!

 

En bra servicedesk ska bistå verksamheten med en professionell hantering av interna och externa förfrågningar. Den ska stödja loggning och uppföljning av ärenden som ger en bra översikt och därmed säkerställer att alla ärenden behandlas och besvaras. Den ska se till att du enkelt kan upprätta, fördela och automatisera uppgifter, prioritera uppgifter – och jobba smartare.

 

Ändå är det många som sliter med dubbelarbete och missbrukar dyra IT-resurser. De vill så mycket, så starkt, men de hindras dessvärre ofta av tungrodda rutiner och brist på bra system för processtöd. Processerna kanske inte heller är så etablerade som de borde vara.

 

Det man vill och behöver är så enkelt egentligen: att ge slutanvändare och kunder bästa möjliga service – och en bra kundupplevelse.

 

Helt ärligt, känner du igen den utmaningen?

 

 • Mycket manuellt arbete som leder till dubbel- eller trippel bokföring mellan olika system.

 • Liten eller ingen kvalitetskontroll i dina nuvarande systemlösningar.

 • Driftskostnaden för gamla lösningar är hög.

 • Antalet system förhindrar effektiv och korrekt hantering av dina kunder.

 • Ingen automatiserad styrning och kontroll av IKT-inventarier.

 • Rapportering är tids- och resurskrävande.

 

Verksamheter som har ett välfungerande och serviceinriktat servicedesk-verktyg kan stryka punkterna ovan och i stället glädja sig över att ha uppnått följande:

 

 • Fastställt ett gemensamt kundfront-/ärendebehandlingssystem.

 • Fastställt ett verktyg som stödjer arbetsprocesser (ITIL).

 • Slipper manuell hantering av arbetsorder och dubbel-/trippelbokföring.

 • Minskat driftskostnaderna (tagit bort gamla lösningar).

 • Förbättrat och förstärkt kundhanteringen.

 • Automatiserad styrning och kontroll av IKT-inventarier.

 • Automatisk återställning av lösenord.

 • Effektivisering av rapportering och SLA-övervakning.

 

Tala om dag och natt.

 

Har ditt företag bra kontroll över hur ni registrerar och följer upp förfrågningar effektivt från interna anställda och kunder?

 

Karine Dahl Rabbe,
Pureservice

 

Nyhetsbrev från Pureservice Sverige

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Ja tack!

Tack!

Ladda ner: Hur skapar man ett bättre flyt i servicedesken

Du kan spara mycket tid om du har ett bra uppgiftsflöde i servicedesken.

Det blir ännu mer effektivt om detta flöde är så automatiserat som möjligt.

 

Här kommer förslag på tre enkla grepp för att effektivisera.

Ladda ner

Tack!

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!