Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Knowledge Management – Service Desk Best Practice

Knowledge Management är ett koncept och en metod som handlar om hur kunskap skapas, samlas in och delas inom organisationen. Möjligheten att dela och återanvända kunskap i företaget, istället för att behålla kunskapen hos den enskilda medarbetaren, är ett viktigt grepp i jakten på kostnadsbesparingar som samtidigt underlättar innovation och tillväxt.

Kunskapsverktyget Tool ComAround Knowledge gör det enkelt för en servicedesk att samla in, dela och återanvända kunskap. Verktyget integreras med Pureservice Servicedesk för att effektivisera supporten i hela supportprocessen. Genom att kombinera allmän kunskap i kunskapsartiklar och interaktiva guider med intern kompetens och erfarenhet kan supportmedarbetaren hitta, och därmed förmedla, lösningar snabbt. Kunskapsverktyget säkerställer att kunskapsbasen alltid är ”vässad” och ”exakt”.

ComAround Knowledge bygger på följande:

Den etablerade metoden Knowledge Centered Support (KCS) – för att lösa problem som bygger på kunskap

Shift-Left-strategin för att minska supportkostnaderna per ärende. Ärendena överförs därmed till kostnadseffektiva supportmetoder som självbetjäning och ”nollinje”.

 

ComAround Knowledge bidrar till ökad tillgänglighet och ökad support i realtid.

Detta ger vinster i form av en stark förbättring av nyckeltal:

 

60 % snabbare lösningstid
50 % färre ärenden till bemannad support
40 % större lösningsgrad vid den första kontakten
30 % nöjdare medarbetare
Upp till 50 % av alla fall löser kunderna/användarna själva (nivå 0)

 

Källa: Consortium of Service Innovation

 

Delad kunskap är dubbel kunskap!

 

Vill du veta mer?

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!