Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.Hur väljer man en ny servicedesk?

Det kan vara tidskrävande och svårt att välja en ny servicedesk. Vi har gjort en lista som du kan följa för att vara säker på att du får med allt som krävs under processens gång. Om du har klart för dig vilka frågor du bör ställa är du redan på lång väg mot att nå ditt mål – en ny servicedesk!

Vad ligger den totala budgeten på (tid och pengar?)

Det kan ofta vara svårt att beräkna hur mycket en servicedesk egentligen kostar, både med tanke på pengar och tidsåtgång. Egna anställda som använder flera månader på konfiguration är också en kostnad som bör tas med i beräkningen. Skaffa en översikt över de faktiska kostnaderna (licenser, support och programunderhåll, installation, anpassningar, integration, utbildning och egna insatser) – gärna över 3–5 år. När ska lösningen vara implementerad och redo att användas?

Definiera behovet

 • Vilka behov ska lösningen täcka, och vilka processer ska den stödja (måste/bör innehålla)?
 • Vill ni ha en nyckelfärdig lösning eller behöver ni en lösning med stora anpassningsmöjligheter?
 • Vilket mål önskar ni uppnå – för varje enskild avdelning som är inblandad?
 • Kan fler än din avdelning ha glädje av en servicedesk?

Egna servrar (on premise) eller i molnet (SaaS)?

Vill ni ha en servicedesk som är installerad på egna servrar (on premise) eller i molnet (SaaS)?
Båda alternativen har sina fördelar. Med en molnlösning slipper man installation av lokal programvara och man behöver inga egna servrar, vilket innebär snabbare implementering, enklare uppgradering, inga serverkostnader och inget underhåll.
Med en lösning installerad på egna servrar lagras alla data in-house, vilket ger bättre kontroll över lösningen och den egna säkerhetspolicyn. En sådan lösning ger enklare tillgång till databasservern och möjliggör komplexa integrationer, anpassad rapportering och single sign-on (SSO). Det finns servicedesklösningar som stödjer både lokal och molninstallation.

Har ni medarbetare som arbetar ute på fältet?

Då kan det vara en fördel att servicedesken har en mobilversion. På det sättet kan man registrera, jobba med och lösa ärenden både från mobilen och surfplatta.

Vill ni erbjuda kunder/slutanvändare en självbetjäningsportal?

En självbetjäningsportal ger kunderna/slutanvändarna möjligheten att själv anmäla, följa upp ärenden och beställningar och söka i en kunskapsbas (FAQ). En sådan möjlighet kan ge stora besparingar, eftersom man då kan undvika en del förfrågningar till servicedesken och automatisera vissa rutinuppgifter. Det ger nöjda kunder och slutanvändare!

Vad frestar mest? En lösning från en lokal leverantör eller en lösning som är köpt på internet?

Fördelen med internetlösningen kan vara

 • låg investeringskostnad (t.ex. månadshyra/prenumeration)

 • kort implementeringstid

Fördelen med en lokal leverantör bör vara

 • bättre support

 • svenska i verktyg, support, utbildning och användarmanualer

 • kortare väg till utvecklingsavdelningen med tanke på ändringsönskemål och felkorrigering

 • bättre möjligheter för anpassning/skräddarsydda lösningar och integrationer

 • tät dialog och uppföljning

 • Det finns även leverantörer som anordnar användarforum, en arena där man träffar andra kunder – bygger upp nätverk, får tips och tricks – ökar sina kunskaper och kan vara med att påverka produktens vidareutveckling.

Några flera bra och värdefulla tips:

Välj en leverantör med erfarenhet
Välj en lösning med relevanta referenser (som man kan prata med och eventuellt träffa).
Få en praktisk demo av lösningen, anpassad efter era behov. I powerpoint ser det mesta bra ut.
Gapa inte efter alltför mycket på en gång. Börja i liten skala, och utvidga efterhand.
Involvera nyckelpersoner i den egna organisationen, men inte alla anställda.
Se till att ha förankring i ledningen.


Lycka till!
Pål Bakken,
Pureservice

 

Vad kan vi göra för dig?

Kontakta oss

Nyhetsbrev från Pureservice Sverige

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Ja tack!

Tack!

Ladda ner: Bättre kundservice og effektiv servicedesk - 15 tips

Syftet med detta whitepaper är att ge dig ideer kring hur du själv kan vidareutveckla och förbättra servicedesken og därmed kundservicen.

 

Här kommer förslag på 15 enkla grepp för att effektivisera.

Jag vill gärna få 15 tips!

Tack!

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!