Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Ticket-system = Ärendehanteringssystem

Alla som dagligdags svarar på frågor behöver service.
Pureservice gör det enkelt för alla.

Ticket-system = Ärendehanteringssystem

En bra servicedesk fungerar som ett ärendehanteringssystem som följer inrapporterade ärenden av olika slag från början till slut. Vissa använder också begreppet helpdesk, tickets, ticketing och ticketsystem.

Systemet ser till att man alltid vet vem som har anmält vad och när, vem som har åtgärdat ärendet och hur lång tid det tog, och eventuellt vad som återstår innan ärendet kan åtgärdas och som slutligen ser till att all historik lagras.

Slipp ärendehantering via mejl och handläggare som tar över ett ärende från en kollega utan att ha någon historik över vare sig ärende eller kund. Resultatet blir lätt att kunden får svar flera gånger på sin förfrågan, att frågor blir liggande och så småningom glöms bort och att ingen har ägarskap av någonting överhuvudtaget. 

Varje fall, begäran, ska få en ”ticket” så snart det kommer in i ärendesystemet. På så sätt har både handläggare och kund alltid full överblick över ärendets gång – och vem vederbörande ska vända sig till.

Grunden

Grunden i varje ticketingsystem – eller ärendehanteringssystem om man hellre vill kalla det så – bör och ska bestå av följande:
 

 • Möjlighet att registrera ärende/begäran/ticket

 • Tilldela begäran en dedikerad ägare som ska följa fallet under hela behandlingstiden

 • Se till att andra involveras i ärendet när detta behövs

 • Alla ändringar i ärendet registreras under hela förloppet takt med att ärendets status ändras

 • Se till att rätt personer informeras om alla statusändringar i ärendet

 • Genomför aktiviteter och åtgärder på grundval av ärendets status, prioritet och kategori

 • Se till att du alltid har full kontroll över kundernas historik

 • Enkelt att ta fram statusrapporter för ett eller flera fall

 • Ärendemallar för att effektivisera handläggaren, gärna med fördefinierade svar där man med några klick kan skicka kunden en guide eller lösning.

 • Självbetjäningsportal där kunderna själva kan hitta lösningar genom olika anvisningar och enkel automatisering av arbetsflöden.

 • Se till att lösta ärenden får statusen ”stängt” och att de lagras med all information, och aldrig tas bort

Egenskaper

Varje ärendehanteringssystem bör ha följande egenskaper:
 

 • Tillgänglighet: överallt, när som helst

 • Användarvänlighet: för att säkerställa korrekt användning är det viktigt att ärendesystemet är användarvänligt och lätt att använda

 • Flera användare samtidigt – även på administratörsnivå

 • Tydlig och lättillgänglig historikSe till att varje ärende har sin egen livscykel – från början till slut

 • Se till att varje ärende har sin egen livscykel – från början till slut

 • Följ SLA – Service Level Agreement – så att ärendena kan avslutas inom avtalad tid

 • Ge dig och företaget möjlighet att agera proaktivt gentemot kunder/marknad baserat på de trender som framgår av rapporteringen

 • Rapporteringsfunktioner som alltid ger alla bra överblick

Kunskap är styrka – se till att ingen information går till spillo, utan arbeta ordnat, smart och professionellt med tickets!

Vad kan vi hjälpa dig med?

http://www.pureservice.com/kontakta-oss

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!