Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Är du medveten om vinsterna med självbetjäning?

Två av de vanligaste frågorna till IT-användarstöd är enligt Gartner frågor som handlar om
funktioner och återställning av lösenord.
Enligt Gartner utgör problem med lösenord 20–30 % av alla förfrågningar till en servicedesk. Det säger sig självt att man kan spara enorma pengar och mycket tid på att automatisera beställningen av ett nytt lösenord.

Internationella undersökningar visar också att allt fler föredrar att själv lösa sina problem framför att prata med en bemannad support. Internetbank är ett av de bättre exemplen på detta och vad det egentligen handlar om – nämligen självbetjäning eller selfservice.

 

Vi ser allt för ofta exempel på att många användare upplever servicen från IT och servicedesk som frustrerande – svårt att fråga, ingen återkoppling, ”vad händer med mitt ärende?” ”vart vänder jag mig för att beställa?” Och så fortsätter det. Dessvärre. Servicedesk och IT upplever på sin sida att de gör sitt bästa genom att erbjuda bra service. – Kommunikation på avvägar.
I många fall handlar det om att göra det enklare för användarna och servicedesk att kommunicera. Med en bra selfservice får användarna en portal där de kan

 

- se driftsmeddelanden och annan relevant information

- söka efter problem och lösningar (kunskapsbas/FAQ)

- registrera nya ärenden

- lägga in beställningar

- lägga in ändringsönskemål

- följa upp status på ärenden

IT-självbetjäning bör följas upp kontinuerligt för att säkerställa korrekt användning och IT-chefer måste förstå hur självbetjäning används och slutanvändarens upplevelse. Slutanvändaren kanske vet att självbetjäning är en möjlighet, men kan ändå inte helt förstå hur det fungerar, hur det kan och bör utnyttjas eller fördelarna vid korrekt användning. Kontinuerlig uppdatering och underhåll av kunskap genom artiklar och FAQ är en nödvändighet. Artiklar som inte löser problemet eller som är svåra att förstå har motsatt effekt och leder till minskad användning av självbetjäningsportaler.

Detta kommer att ge IT-avdelningen och de anställda en positiv upplevelse vid förfrågningar och uppföljning.

En annan fördel är mycket enkel registrering av händelser, förfrågningar och beställningar i ett gemensamt webbaserat gränssnitt.

 

Självservice ger nöjda kunder!

 

Mikael Andersson

Pureservice från Syscom AS

 

Vi visar dig gärna mer!
Ta kontakt med oss här.

Ta kontakt

Nyhetsbrev från Pureservice Sverige

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Ja tack!

Tack!

Ladda ner: Hur skapar man ett bättre flyt i servicedesken

Du kan spara mycket tid om du har ett bra uppgiftsflöde i servicedesken.

Det blir ännu mer effektivt om detta flöde är så automatiserat som möjligt.

 

Här kommer förslag på tre enkla grepp för att effektivisera.

Ladda ner

Tack!

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!