Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Drunkna inte i mejl – lär dig surfa på mejlvågen!

Låt servicedesken logga och fördela alla förfrågningar åt dig.
Alla förfrågningar följs upp – av rätt avdelning – i rätt tid. Automatiskt.

Pureservice Inbox ger dig den översikt du behöver!

Du slipper att lägga ned tid på att kategorisera och sortera inkommande mejl och uppgifter – Pureservice Inbox gör jobbet åt dig så att du kan koncentrera dig på det som är viktigt:

Att svara på förfrågningar och ge professionell service!

Alla handläggare ser tydligt sina egna och sitt teams förfrågningar. Pureservice talar om vilka förfrågningar som det är viktigast att ta sig an först, och visar nya förfrågningar som inte har tilldelats någon handläggare. Du kan jobba med flera förfrågningar samtidig på var sin flik. Varje vy är mycket överskådlig och visar avsändare, tidpunkter, vem som äger förfrågan, eventuell kategorisering samt tidsfrister. Och inte minst viktigt:

ALLA FÖRFRÅGNINGAR PÅ ETT STÄLLE!

Ingen stress –

 • Alla förfrågningar, ärenden och uppgifter plus eventuella bilagor samlade på ett och samma ställe.

 • Vem gör vad och när? Fördela uppgifter! Allt sorteras automatiskt efter prioritet, ansvar och kategorier.

 • Du kan enkelt påbörja ny kommunikation med kunden eller göra en intern anteckning. 

 • Tilläggsinformation som kommer in efter hand sparas automatiskt i ärendet.

  I Pureservice kan du dela in i de avdelningar och team som passar just dig. Olika team och avdelningar kan ha sina egna kategorier för sortering av ärenden. 

Inga uppgifter glöms bort

Automatisk och snabb kategorisering och tilldelning av uppgifter = snabbare lösning.
 

Om flera handläggare jobbar på samma ärende visas detta tydligt i Pureservice.

Förfrågningar kan också innehålla bilagor. Dessa visas i kommunikationen.

Pureservice har en mycket bra aviseringsfunktion för att informera om tilldelade ärenden, uppdateringar från kunder eller medarbetare samt tidsgränser som närmar sig – bara för att nämna några av de vanligaste aviseringarna. Du får nyttig statistik och informeras när det finns förfrågningar som närmar sig tidsgränsen.

TA EN NÄRMARE TITT?

Nyckelfunktioner i Pureservice Inbox

 • Fördela uppgifter – delegera/tilldela ärenden till andra

 • Använd ärendemallar och svarsmallar för standardsvar

 • Prioritering och tidsgränser med avisering

 • Dashbord och rapportering – visa vad du ägnar tid åt

 • Anpassat arbetsflöde

 • Helt webbaserad molntjänst

 • Enkel integration och kommunikation med andra lösningar

 • Fullständig översikt över alla bilagor i kommunikationen/ärendet

 • Sök i gamla ärenden

Vill du lära dig att surfa på ditt e-postkaos?

Kontakta oss!

http://www.pureservice.com/kontakta-oss

Ladda ner: Bättre kundservice og effektiv servicedesk - 15 tips

Syftet med detta whitepaper är att ge dig ideer kring hur du själv kan vidareutveckla och förbättra servicedesken og därmed kundservicen.

 

Här kommer förslag på 15 enkla grepp för att effektivisera.

Jag vill gärna få 15 tips!

Tack!

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!