Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Utrustningskontroll på rekordtid – automatisk discovery

Hur kan du snabbt komma igång med ett bra och tillförlitligt utrustningsregister – CMDB?
BMC Discovery är ett agentlöst verktyg som skannar ditt nätverk och
hittar all IT-utrustning och relationen mellan dem.

Få CMDB integrerat i Pureservice!

Full kontroll över utrustning och tjänster – i servicedesken

Tillgång till ett bra och tillförlitligt utrustningsregister i servicedesk ökar servicenivån avsevärt.

 

BMC Discovery är ett agentlöst verktyg som skannar ditt nätverk och hittar all IT-utrustning och relationen mellan dem.

Nu kan BMC Discovery enkelt integreras i Pureservice.


Tänk vilken fantastisk överblick du får!


KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

Vad är CMDB och Discovery?

BMC Discovery skannar ditt nätverk och hittar all IT-utrustning och relationen mellan dem.

Låter det bekant? ITIL definierar CMDB just så: ”A CMDB contains CI’s (Configuration Items) and the relationships between them)”.

BMC Discovery är ett virtuellt program som kan användas för att skanna din miljö. Efter några minuter har du en mycket bra bild av IT-infrastrukturen.

Detta med ”bra bild” menar vi faktiskt bokstavligen, eftersom BMC Discovery automatiskt skapar en mycket bra grafisk framställning av infrastrukturen och hur den hänger ihop.

Du kan se vilka program som körs på vilka servrar, vilka komponenter som finns i ett system eller en tjänst, vilka nätverkskomponenter som betjänar vilka ip-segment och mycket, mycket mer.

Nu kan du integrera applikationen med Pureservice Servicedesk, Change Management och Asset Management.

Vad får du och din organisation?

  • Få information från hela infrastrukturen samlad i ett verktyg.

  • Använd Discovery för att kickstarta ditt projekt för fullständig utrustningskontroll. Efter en kort tid får du en realtidsbild av din IT-infrastruktur.

  • Få realtidsinformation om tillgänglighet direkt i Pureservice utan att behöva söka i mängder av externa källor.

  • Använd det för att ge servicedesken en unik möjlighet att öka kvaliteten på ärende- och problemhanteringen. Med snabb visuell tillgång till IT-infrastrukturen är det enkelt att hitta potentiella felkällor och rotorsaker.

  • Få full kontroll över ändringar. Det mest resurskrävande vid ändringsplanering (Change Management) är att kartlägga konsekvenserna av en ändring, och risken för att något ska gå fel. Med en korrekt bild av infrastrukturen blir konsekvensanalysen träffsäker och effektiv.

  • Behöver din organisation fatta snabbare beslut? Ge mellanchefer och andra beslutsfattare bra beslutsdata med de många rapporterna i BMC Discovery. Kom ihåg: när du ska sälja in detta i din egen organisation ska du fokusera på ”What’s In It For Me”.

KONTAKTA OSS GÄRNA

kontakta oss

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!