Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Change Management från Pureservice

Genom att planera och ha översikt över ändringarna i din infrastruktur undviker du fel och driftstopp
- och onödiga händelser i servicedesken.
Med Pureservice Change är det enkelt!

PURESERVICE CHANGE-MODUL

Pureservice Change är en integrerad tilläggsmodul för Pureservice, med samma intuitiva design

 • Baserad på lång erfarenhet inom ämnet och ITIL i praktiken

 • Så enkel och intuitiv att den faktiskt används och du kan kasta bruksanvisningen

 • Kalender med översikt över ändringar, underhåll, schemalagda uppgifter och viktiga händelser

 • Dra-och-släpp ändringar direkt i kalendern

 • Sekventiell hantering av deluppgifter och godkännande

 • Bidrar till färre fel och händelser i servicedesken, färre driftavbrott, större kontroll och bättre beslut

Varför Change Management?

Visste du att nästan 80 % av alla anmälda fel till IT-avdelningen beror på dålig ändringshantering?

Gör din egen och de anställdas vardag mer effektiv och problemfri med Pureservice Change som tillhandahåller planering, uppföljning och översikt över ändringar.

Change Management är ett effektivt, säkert och snabbt sätt att hantera och besluta om ändringsförfrågningar.

Resultatet är kontrollerade ändringar, stabila IT-tjänster och färre driftavbrott - och därmed färre förfrågningar till servicedesken.

 

En bra lösning har bra funktioner
OCH är samtidigt enkel att använda. 


Den hanterar små och stora ändringar och beställningar med kalender, uppgifter och godkännanden i sekvenser.

Kalendern ger fullständig översikt över planerade ändringar, viktiga händelser - även de fasta (som lönekörningar) - och underhållsperioder.

KOM IGÅNG SNABBARE MED EN CHANGE MANAGEMENT-WORKSHOP

Med en halv dags workshop tillsammans med Pureservice Change-modulen kommer du snabbare igång med din egen Change Management.

En halv dags workshop som leds av en av våra erfarna change-experter och innehåller:

 • Vad är en change och vad ska ändringsstyras

 • Ägarskap och roller

 • Verktygsstöd

 • Kritiska framgångsfaktorer (CSF) och nyckeltal

 • Gränssnitt till andra processer

 • Konkret "kom-igång-nu"-plan

 

KONTAKTA OSS FÖR ERBJUDANDE OM WORKSHOP! 

Live demo!

Skulle du vilja se mer? Boka en online demo!

Vad trevligt att du vill titta närmare på Pureservice Servicedesk programvara!