Your browser seems a little old. Consider upgrading to
Chrome, Safari, Firefox or IE10.

Change Management fra Pureservice

Ved å planlegge og ha oversikt over endringene i din infrastruktur
unngår du feil og nedetid - og unødige hendelser i servicedesken.
Med Pureservice Change er det enkelt!

Pureservice Change Management / Endringsstyring

Pureservice Change Management er en integrert modul med samme intuitive design:

  • Bidrar til færre feil og hendelser i servicedesken, mindre nedetid, større kontroll og bedre beslutninger

  • Basert på lang erfaring i faget og ITIL best practice

  • Så enkelt og intuitivt at det faktisk blir brukt og du kan kaste bruksanvisningen

  • God oversikt: Kanban board

Hvorfor Change Management

Visste du at inntil 80% av alle innmeldte feil til IT-avdelingen skyldes dårlig endringshåndtering?

Gjør din egen og de ansattes hverdag mer effektiv og problemfri med Pureservice Change Management tool,
som sørger for planlegging, oppfølging og oversikt over endringer.

Change Management er effektiv, sikker og rask håndtering og beslutning av endringsforespørsler.

Resultatet er kontrollerte endringer, stabile IT tjenester og redusert nedetid
- og dermed færre henvendelser i servicedesken.

 

En god løsning har gode funksjoner og er samtidig enkel å bruke

Kom raskere i gang med en Change Management workshop

Med halv dags workshop kommer du raskere igang med din egen Change Management.

Vi garanterer "ord til handling"-læring og konkret utbytte av denne workshopen som holdes av en av våre erfarne change-eksperter og inneholder:

  • Hva er en change management og hva skal endringsstyres

  • Eierskap og roller

  • Pureservice Change Management software opplæring

  • Kritiske suksessfaktorer (CSF) og KPI’er

  • Konkret "kom igang nå" plan

 

 

Tilbud på Change Management workshop?

Live demo!

Uforpliktende web-demo:
For å kunne gi deg en demo trenger vi litt informasjon. Når du har sendt inn skjemaet vil du bli kontaktet av oss.

Takk! Vi gleder oss til å vise deg Pureservice!

Trial

Så hyggelig at du vil prøve Pureservice! Vi trenger din mailadresse for å sende login til din nye prøveinstans av Pureservice. Lykke til - vi håper du blir fornøyd!

Takk! Din login er på vei!